Poslovne oblike podjetij

Pri ustanavljanju podjetja morate izbrati eno izmed poslovnih oblik. Izbor poslovne oblike podjetja ima poleg načina ustanovitve tudi odločilen vpliv na naslednje vidike poslovanja:

  • obliko vaše odgovornosti do poslovnih obveznosti,
  • način vodenja poslovnih dokumentov,
  • plačevanje davkov in prispevkov,
  • način izplačevanja dobička.