Postopek ustanovitve enostavne d.o.o.

 • Registracija enostavne eno-osebne d.o.o.

Enostavno d.o.o. lahko ustanovite preko portala e-VEM, za kar potrebujete digitalno potrdilo, ali na eni od točk SPOT (VEM). V obeh primerih je postopek brezplačen.

Postopek ustanovitve enostavne d.o.o. lahko izvedete za enoosebne d.o.o. (en ustanovitelj) in več-osebne d.o.o. (več ustanoviteljev). Izpolnjevati morate naslednje pogoje:

 • da se vsi vložki plačajo v denarju pred vložitvijo predloga,
 • da sprejmete standardno družbeno pogodbo, ki je ni mogoče spreminjati,
 • če gre za enoosebno d.o.o., družbenik vodi knjigo sklepov elektronsko.

Če pogoji niso izpolnjeni, morate ustanovitev izvesti s pomočjo notarja. 

Ko so izpolnjeni vsi ustanovitveni pogoji, se družba v nekaj dneh vpiše v sodni register, ne glede na način registracije (preko e-VEM, točke SPOT (VEM) ali notarja).

Ustanovitev enostavne d.o.o. na točki SPOT (VEM)

Na točko SPOT (VEM) morajo priti:

 • vsi družbeniki/ustanovitelji (pri večosebni d.o.o.) in
 • poslovodje (če niso hkrati družbeniki)

Če je družbenik pravna oseba, mora na točko SPOT (VEM) priti njegov zastopnik.

POMEMBNO

Vsi ustanovitelji in zastopniki podjetja morajo priti osebno podpisat registracijske dokumente na SPOT točko (vem) v istem dnevu, ker morajo biti vse listine generirane isti dan.

Korak 1: Postopek ustanovitve

Ob registraciji potrebujete:

 1.  fizična oseba:
 • osebni dokument,
 • davčno številko za fizične osebe/EMŠO,
 • navedbo deleža osnovnega kapitala* (npr. 100 odstotkov, 50 odstotkov, 1/3).

   2. pravna oseba:

 • izpisek iz matičnega registra podjetij za podjetje (kratka verzija),
 • osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov,
 • davčno številko za pravne osebe,
 • navedbo deleža osnovnega kapitala* (npr. 100 odstotkov, 50 odstotkov, 1/3).

Na točki SPOT (VEM) boste morali navesti podatke o:

 • ustanoviteljih,
 • zastopnikih,
 • popolnem imenu podjetja,
 • naslovu oziroma sedežu podjetja,
 • dejavnostih vašega podjetja,
 • predvidenih prihodkih in odhodkih podjetja za FURS,
 • pisno soglasje lastnika poslovnega prostora, kjer bo  naslov podjetja,  z opravljanjem dejavnosti v svojem prostoru (izjavo potrebujete le, če niste lastnik prostora vi ali kateri od vaših družbenikov/ vzorec - Izjava lastnika objekta). Izjavo vam bodo brezplačno overili na kateri koli točki SPOT (VEM).

Na točki SPOT (VEM) bodo pripravili:

 • akt o ustanovitvi / družbeno pogodbo,
 • sklep o določitvi poslovnega naslova,
 • sklep o določitvi zastopnikov,
 • izjavo o imenovanju (za vsakega zastopnika posebej – strinjanje zastopnika, da začne opravljati funkcijo direktorja ali prokurista),
 • izjavo družbenika (za vsakega ustanovitelja posebej – ustanovitelj izjavlja, da nima neporavnanih obveznosti do države iz prejšnjih poslovanj),
 • obrazec za priglasitev na Finančno upravo RS (FURS).

Korak 2: Odprtje začasnega/ustanovnega/depozitnega računa

Z dokumentom »Akt o ustanovitvi« vam na banki odprejo začasni račun, na katerega položite ustanovni kapital 7.500 €.

Korak 3: Potrdilo o plačilu

Potrdilo o plačilu osnovnega kapitala prinesete ali pošljite na svojo točko SPOT (VEM).

Korak 4: Sklep o registraciji

Na sklep o registraciji boste čakali nekaj dni po oddaji vloge na sodišču. Povprečno so vloge rešene v štirih dneh. Davčno številko novega podjetja boste prejeli hkrati s sklepom o registraciji.

Korak 5: Odprtje poslovnega računa

Ko ste od sodišča prejeli sklep o registraciji, se odpravite na poslovno banko, v kateri ste odprli začasni/ustanovni/depozitni račun (račun, na katerega ste položili osnovni kapital) in ga spremenite v navadni poslovni račun.

Nadaljnji koraki

Pridobiti morate dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če se zahteva). Če boste v družbi kot družbenik opravljali tudi poslovodno funkcijo, si morate urediti obvezna socialna zavarovanja iz tega naslova, če niste že zavarovani po drugi prednostni podlagi s polnim delovnim časom (delovno razmerje in/ali s.p. oziroma samostojno opravljanje druge dovoljene dejavnosti). Pristojni  finančni urad morate obvestiti o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig. Poskrbeti morate za varnost in zdravje pri delu.