Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Kdaj se morate obvezno oglasiti pri notarju, ko ustanavljate podjetje?

Pri notarju se morate oglasiti, ko ustanavljate podjetje v naslednjih primerih:

  • glede lastništva: če gre za lastništvo med zakoncema,
  • glede ustanovitvenih vložkov: če nameravate družbeniki vložiti:
    • stvarne vložke (na primer stroje, nepremičnine, opremo) ali
    • denarne vložke v skupnem znesku, ki presega 7.500 EUR (primerjaj 4. odstavek 475. člena ZGD-1) tako, da bo del denarnih vložkov vplačan po vpisu ustanovitve v sodni register,
  • glede oblike sklepov (pri enoosebni d.o.o.): družbenik želi voditi pisno knjigo sklepov,
  • če nameravate ustanoviti družbo, ki ni organizirana kot d.o.o. (na primer družbo z neomejeno odgovornostjo, komanditno družbo, delniško družbo, zavod, itd.),
  • če nameravate ustanoviti podružnico tujega podjetja,
  • v primerih ustanavljanja podjetja s pooblastilom.