Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Javna uporaba avtorskih del v poslovnih prostorih

Javna uporaba neodrskih glasbenih in pisanih del v poslovnih prostorih

Če v/na prostorih, ki jih uporabljate za izvajanje svoje dejavnosti javno uporabljate glasbo ali pisana dela, morate pristojni kolektivni organizaciji za to plačati nadomestilo in v primerih, ko je to potrebno po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), pridobiti ustrezno pravico.

To velja tako za javno uporabo avtorskih del v prodajnih prostorih, gostinskih lokalih, parkiriščih pred poslovnimi stavbami, pisarnah in drugih prostorih, ki so odprti za stranke, kot na prireditvah in podobnih dogodkih. Pri tem ni pomembno, na kakšen način je bilo avtorsko delo javno predvajano - z živo izvedbo, po radijskem ali televizijskem sprejemniku, centralnem ozvočenju, kasetofonu, računalniku ali kako drugače.

V primeru, da uporabite avtorska dela brez plačila nadomestila in pridobitve ustrezne pravice, kjer je to potrebno po ZASP, kršite veljavno zakonodajo, za kar vam lahko Tržni inšpektorat RS  izreče tudi globo. V vsakem primeru pa lahko kolektivna organizacija sproži proti kršitelju civilno tožbo, s katero lahko nastanejo dodatni stroški in odškodnina, ki sledijo iz dosojene sodbe.

POMEMBNO:
Obvezno kolektivno upravljanje pravic v primeru javne priobčitve gospodarskih subjektov, ki so navedeni, pride v poštev za glasbo in pisana dela. Za javno predvajanje filmov mora uporabnik urediti pravice individualno z imetnikom pravic, ker  ne gre za obvezno kolektivno upravljanje pravic in ker nobena kolektivna organizacija te pravice ne pokriva. Enako velja za pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja filmov.