Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Prenehanje družbe po skrajšanem postopku

Prenehanje poslovanja podjetja po skrajšanem postopku

Pri manjših podjetjih se lastniki pogosto odločajo za prenehanje poslovanja podjetja po skrajšanem postopku, ki ga sprožijo sami, s pomočjo notarja.

Na tak način lahko zaprejo podjetja le tisti, ki imajo urejene vse obveznosti podjetja in razmerja z zaposlenimi.

Lastniki sodišču tako podajo predlog o prenehanju poslovanja po skrajšanem postopku in notarsko overjeno izjavo vseh lastnikov podjetja, da so poplačane vse obveznosti družbe, urejena vsa razmerja z delavci oziroma, da prevzemajo obveznost poplačila vseh morebitnih ostalih terjatev in obveznosti družbe.

Morebitne odprte terjatve (npr. neplačani računi kupcev) in obveznosti (dolgovi do dobaviteljev, države, zaposlenih itd.) družbe torej preidejo na lastnike, ti pa jih morajo poravnati kot njeni pravni nasledniki.

Upniki lahko uveljavljajo svoje terjatve do lastnikov, ki odgovarjajo solidarno z vsem svojim premoženjem, v dveh letih po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.

Ob prenehanju po skrajšanem postopku se izključi celoten postopek likvidacije.