Izbris s.p. iz Poslovnega registra Slovenije (PRS)

Postopek zaprtja s.p.

Postopek izbrisa s.p. iz poslovnega registra lahko opravi samostojni podjetnik preko portala e-VEM ali na katerikoli točki VEM v Sloveniji.

Postopek zaprtja s.p. je razmeroma enostaven:

  1. Najmanj 3 dni pred presečnim datumom (datumom zaprtja dejavnosti) oddate prijavo za izbris preko portala e-VEM ali na VEM točki.
  2. Podjetje se zapre tretji dan od oddaje prijave za izbris oziroma katerikoli kasnejši dan.
  3. Četrti dan na naslov podjetja prejmete Sklep o izbrisu poslovnega subjekta iz registra podjetij.
  4. V roku osmih dni od izbrisa s.p.-ja iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) se morate odjaviti iz obveznih socialnih zavarovanj; obrazec M-2 lahko oddate hkrati z odjavo prijave za izbris iz Poslovnega registra preko portala e-VEM ali na točki VEM (pod opombe v tem primeru vpišete, da gre za odjavo zaradi izbrisa in datum predvidenega izbrisa).
  5. V roku 60 dni od presečnega datuma morate preko sistema eDavki na FURS oddati zaključne bilance. Na osnovi tega se izračuna dohodnina.
  6. Na banki zaprete poslovni račun.

POMEMBNO:

V primeru, da  imate kot samostojni podjetnik na dan izbrisa iz PRS neporavnane obveznosti, po izbrisu te obveznosti preidejo na vas in zanje odgovarjate z vsem svojim premoženjem.