15.03.2017

V letu 2016 je bilo prek portala e-VEM oddanih dobrih 862.000 vlog.

V letu 2016 je bilo prek portala e-VEM oddanih 862.003 vlog.

684.956 vlog je bilo oddanih za gospodarske družbe, ostanek vlog je bil oddan za samostojne podjetnike.

Na daljavo je bilo oddanih 714.126 vlog.


Celotno poročilo se nahaja v priloženi datoteki.

Ministrstvo za javno upravo


(1069 kb)