Obrtni način opravljanja dejavnosti

Obrtne dejavnosti so tiste, ki se opravljajo na obrtni način.. Seznam obrtnih dejavnosti je določen v Uredbi o obrtnih dejavnosti.

Za opravljanje obrtne dejavnosti morate  pridobiti obrtno dovoljenje in ustrezno poklicno usposobljenost.

Za dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način, je značilno:

  • da gre za proizvodne ali storitvene dejavnosti na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,
  • da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerni za opravljanje obrtnih dejavnosti  in da navedeni pripomočki nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa,
  • da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč,
  • da se obrtne dejavnosti opravljajo trajno.

Dejavnost se ne šteje za obrtno, če:

  • jo opravlja gospodarski subjekt, ki ima organizirane posamezne poslovne funkcije kot zaokrožene faze poslovnega procesa (npr. finančna, nabavna, prodajna in proizvodna funkcija);
  • se opravlja v majhnem obsegu, kot dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta;
  • če jo opravlja gospodarski subjekt, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velike in srednje družbe.

V teh primerih obrtnega dovoljenja ni potrebno pridobiti.