Dovoljenje za občasno opravljanje obrtne dejavnosti

Ponudnik, ki želi v Republiki Sloveniji občasno opravljati obrtno dejavnost, mora pred prvim opravljanjem te dejavnosti pridobiti dovoljenje za občasno opravljanje obrtne dejavnosti

Za izdajo dovoljenja mora biti ponudnik ustanovljen in mora izpolnjevati pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti v eni od državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije in pogoje glede ustrezne poklicne kvalifikacije.

Pristojni organ v roku petih delovnih dni po prejemu vlogo preveri in izda dovoljenje oziroma pošlje potrdilo o prejemu zahteve.

Dovoljenje za občasno opravljanje obrtnih dejavnosti se izda za obdobje enega leta. Po vročitvi odločbe se ponudnika po uradni dolžnosti vpiše v obrtni register.

Ponudnik lahko pred iztekom dovoljenja za občasno opravljanje obrtne dejavnosti ali najkasneje v roku treh mesecev po izteku vloži prijavo za nadaljnje občasno opravljanje obrtne dejavnosti. Nadaljnje opravljanje obrtne dejavnosti se evidentira v obrtnem registru. Ponudniku se  po uradni dolžnosti izda potrdilo o opravljanju obrtne dejavnosti za obdobje enega leta.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Molk organa: Če pristojni organ ponudniku v roku enega meseca od prejema vloge ne pošlje poziva za dopolnitev vloge oziroma opravljanje preizkusa usposobljenosti ali ne pošlje odločbe, se z iztekom roka šteje, da je dovoljenje za občasno opravljanje obrtne dejavnosti izdano.Če je pristojni organ ponudnika pozval k dopolnitvi nepopolne zahteve ali opravljanju preizkusa in mu ne pošlje odločbe v roku treh mesecev, se z iztekom roka šteje, da je dovoljenje za občasno opravljanje obrtne dejavnosti izdano.