Nepremičninsko posredovanje

Nepremičninsko posredovanje pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami. Posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

Nepremičninska posredovanja opravlja nepremičninska družba, ki ima vsaj enega nepremičninskega posrednika, vpisanega v imenik nepremičninskih posrednikov in zavarovano odgovornost za škodo, ki nastane pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 30. 08. 2016