Gradbeni nadzor

Glede na zahtevnost objekta, ter vrsto gradnje je potrebno imenovati nadzornika.

Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo. Če nadzornik glede na vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima.

Kot nadzornik lahko nastopa na trgu samo pravna ali fizična oseba, ki pri graditvi istega objekta hkrati ne nastopa kot izvajalec in ni v poslovni povezavi z izvajalcem.

Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje - vodjo nadzora. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.

Strokovnjaki, ki opravljajo naloge nadzora so:

  • pooblaščeni arhitekti (PA)
  • pooblaščeni krajinski načrtovalec (PKA)
  • pooblaščeni prostorski načrtovalec (PPN)
  • pooblaščeni inženir (PI)
  • odgovorni nadzornik - naziv pridobljen po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)

Kot strokovnjak, ki opravlja naloge nadzora, lahko v imenu nadzornika nastopa samo posameznik, ki v zvezi z graditvijo istega objekta ne nastopa kot strokovnjak, ki opravlja naloge vodje del v imenu izvajalca ali drug posameznik, ki opravlja druge naloge izvajalca.

Nadzornik ne sme izdelovati sprememb projektne dokumentacije, razen če pri istem objektu nastopa kot projektant.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 27. 02. 2020