Postavljanje dimnikov in peči (industrijskih in drugih)

Vsebina je v prenovi.

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del na:

  •  nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih  objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne  objekte.

V primeru, ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katera je usposobljen.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 07. 04. 2016