Popravila elektronskih in optičnih naprav

Dejavnost vključuje:

 • popravilo in vzdrževanje merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih in kontrolnih naprav in instrumentov, kot so:
  • instrumenti za zrakoplove,
  • naprave za preizkušanje avtomobilskih izpušnih plinov,
  • meteorološki instrumenti,
  • instrumenti in naprave za preizkušanje fizikalnih, mehanskih, kemičnih lastnosti,
  • zemljemerski, geofizikalni instrumenti in naprave,
  • instrumenti in naprave za merjene in nadziranje sevanja,
 • popravilo medicinskih sevalnih ter elektroterapevtskih naprav, kot so:
  • naprave za magnetno resonanco,
  • medicinske ultrazvočne naprave,
  • srčni spodbujevalniki,
  • slušne naprave,
  • elektrokardiografi,
  • elektromedicinske endoskopske naprave in
  • naprave za nadzor in merjenje časa ter druge podobne naprave;
 • popravilo optičnih instrumentov, kot so:
  • daljnogledi,
  • teleskopi,
  • optični mikroskopi,
  • prizme,
  • leče (razen oftalmične) ter
  • fotografske naprave, če so namenjene predvsem za poklicno rabo.

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Dejavnosti/storitve, dodane v SKD-podrazred (33.140) po tabeli vprašanja in odgovori (SURS):

 • Servis aparatov za rentgen,
 • Popravila električnih naprav (video kamer, laserskih detektorjev, prikazovalnikov, semaforjev, spremenljivih informacijskih tabel), nameščenih na AC,
 • Zamenjava senzorja na stavbi.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 13. 03. 2017