Montaža industrijskih strojev in naprav (33.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • specializirana montaža industrijskih naprav in opreme. Vendar pa vgrajevanje naprav, ki so sestavni del stavbe, npr. vgrajevanje osebnih dvigal, tekočih stopnic, klimatskih naprav, električnih inštalacij, protivlomnih alarmnih sistemov ipd. spada v gradbeništvo;
  • montaža industrijskih strojev in naprav, komunikacijske opreme, montaža sevalnih elektromedicinskih naprav;
  • sestavljanje naprav in opreme za industrijsko procesno kontrolo in krmiljenje;
  • razmontiranje večjih industrijskih strojev in opreme;
  • opremljanje strojev;
  • montaža kegljišč;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • specializirana montaža industrijskih naprav in opreme. Vendar pa vgrajevanje naprav, ki so sestavni del stavbe, npr. vgrajevanje osebnih dvigal, tekočih stopnic, klimatskih naprav, električnih inštalacij, protivlomnih alarmnih sistemov ipd. spada v gradbeništvo.
 • montaža industrijskih strojev in naprav, komunikacijske opreme, montaža sevalnih elektromedicinskih naprav
 • sestavljanje naprav in opreme za industrijsko procesno kontrolo in krmiljenje
 • razmontiranje večjih industrijskih strojev in opreme
 • opremljanje strojev
 • montaža kegljišč
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja in montaža zunanjih igral za igrišča, ki so pretežno iz lesa (V primeru, da proizvodnja prinaša več dohodka kot montaža, je glavna dejavnost 16.290; V primeru, da je montaža prevladujoča, je glavna dejavnost 33.200 (če ne gre za gradbena dela));
 • Montaža čistilne naprave brez gradbenih del (priprave zemljišča, betoniranja itd.);
 • Montaža tiskarskega stroja;
 • Montaža merilnih mest na dimnikih;
 • Montaža avdiovizualnih sistemov;
 • Vgradnja / montaža poštnih nabiralnikov;
 • Priklop posameznih naprav na že zgrajeno optično omrežje;
 • Montaža hidravličnih pregibnih miz, dvižnih miz, hidravličnih dvižnih platojev;
 • Montaža filtrirnih naprav za čiščenje in mehčanje vode;
 • Montaža ključavnic, cilindrov, zapiral in okovja z zapirali;
 • Montaža kovinskih podkonstrukcij;
 • Montaža pretvornikov na obstoječo infrastrukturo;
 • Montaža letvenikov;
 • Montaža negospodinjskih hladilnih naprav;
 • Montaža odsesovalnega sistema za industrijsko prečiščevanje zraka;
 • Inštaliranje / vgradnja molzišča;
 • Montaža kompresorja;
 • Montaža kavnih avtomatov (npr. za gostilne);
 • Montaža vrtnega kamina (Montaža že gotovega vrtnega (betonskega) kamina spada v podrazred 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav);
 • Montaža domofonskih in videodomofonskih sistemov kot samostojna storitev;
 • Nameščanje video-kamer na cestninskih postajah, v tunelih in na sami trasi AC ter vzdrževanje obstoječih naprav in opreme;
 • Montaža UPS naprav;
 • Montaža oddajnikov in pretvornikov na že obstoječo infrastrukturo;
 • Montaža industrijskih klimatskih, ogrevalnih in prezračevalnih naprav;
 • Montaža hladilnic in hladilnih sistemov;
 • Vgradnja in montaža transporterjev (V primeru, da so za vgradnjo transporterjev potrebna gradbena dela, storitev spada v SKD 43.290, v nasprotnem primeru montaža le-tega spada v šifro 33.200;
 • Montaža elektro opreme-komandno razdelilne omare, razsvetljave, inštalacija moči in krmiljenja, posodobitev rač. nadzora;
 • Montaža hidromehanske opreme za elektrarne (V primeru, da gre za gradnjo elektrarn, se storitev montaže hidromehanske opreme uvršča v podrazred 42.220. Če pri montaži hidromehanske opreme za elektrarne ne gre za gradbena dela, se storitve montaže uvrščajo v podrazred 33.200);
 • Uglaševanje zvočnikov, priklop, nastavitev parametrov;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Datum zadnje spremembe strani: 08. 08. 2016