Nega obraza in telesa ter depilacija

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Predpisani so tudi posebni pogoji glede poslovnega prostora in tehnične opreme.

Zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti lahko obrtnik opravi prodajo določenega blaga na drobno.
Obrtnik lahko proda blago, ki ga uporablja pri opravljanju storitev, le osebam, katerim je bila storitev opravljena.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Pred prvim čezmejnim/občasnim opravljanjem dejavnosti semora vložiti prijava Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Obrtno-podjetniškazbornica Slovenije ponudnika vpiše v obrtni register za obdobje enega leta oddneva oddaje prijave.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 04. 2016