Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov

Reja plemenskih živali mora biti prosta določenih kužnih bolezni.

Imetnik reje registriranih plemenskih živali mora zagotoviti sistematično spremljanje zdravja in sposobnost za razmnoževanje plemenjakov ter pridobivanje, proizvodnjo, skladiščenje in promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki ob upoštevanju predpisov o zdravstveni ustreznosti živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter minimalnih pogojev za oploditveno sposobnost.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 30. 03. 2015