Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih, skladno s predpisanimi pogoji.

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:

 • prostor, opremo in naprave v prodajalni,
 • zunanjost prodajalne,
 • način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
 • način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam.

Sem spada:

 • trgovina na drobno na stojnicah ali tržnicah z drugimi izdelki s:
  • preprogami
  • knjigami,
  • igračami,
  • okraski, 
  • gospodinjskimi napravami in zabavno elektroniko,
  • ploščami in videokasetami.

Za opravljanje trgovske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 09. 09. 2016