Sodno izvedenstvo

Dejavnost sodnih izvedencev vključuje izdelavo strokovnih mnenj in izvidov na zahtevo sodišča v sodnem postopku, na zahtevo upravnega organa v upravnem postopku ali če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.

Sodno izvedenstvo opravlja sodni izvedenec.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za pravosodje | Datum zadnje spremembe strani: 02. 04. 2020