Restavracija

Dejavnost vključuje:

  • pripravo in prodajo jedi in pijač v lokalu, lahko ob zabavnem programu:
    • v restavracijah,
    • v picerijah in restavracijah z nacionalno kuhinjo;
  • dejavnost jedilnih vagonov, ladijskih restavracij ipd., če delujejo kot samostojne enote.

Restavracije so gostinski obrati, ki po naročilu nudijo širok izbor toplih in hladnih jedi, menije za kosilo in večerjo, napitke in pijače. Jedi in pijače se strežejo pri mizah.

Specializirana restavracija nudi specializiran izbor jedi (npr. ribja restavracija, vegetarijanska restavracija, kitajska restavracija ipd.)

Za opravljanje gostinske dejavnosti se ne potrebuje začetno dovoljenje, ki preverja izpolnjevanje pogojev. Te pogoje preverja ustrezna inšpekcijska služba.

Objekt, v katerem se izvaja gostilniška dejavnost mora biti ustrezno označen, imeti mora ustrezno uporabno dovoljenje, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati je treba v rednem obratovalnem času, ki mora biti potrjen s strani občine. Pri izvajanju gostinske dejavnosti se morajo upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov

za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno

izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih

izdelkov. Vloga je od 27. 9. 2018 na voljo na portalu e-VEM (SPOT).

Gostinec lahko brez posebne registracije v svojem gostinskem obratu gostom nudi posamezne izdelke, katerih ponudba je v gostinstvu običajna (tobačni izdelki, spominki, turistične publikacije, slaščice, slane palčke, žvečilni gumi ipd.) in ki zaokrožujejo njegovo ponudbo (suhomesnati izdelki, ustekleničene pijače, kava ipd.).


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 19. 12. 2018