Upravljavec smučišča

Upravljanje smučišč zajema urejanje smučarskih prog, ki so namenjene samo smučanju, so ustrezno označene in zavarovane. Če smučišče presega omejitve za majhno smučišče, mora izpolnjevati vse spodaj naštete pogoje za upravljanje smučišč.

Upravljavec mora upoštevati tudi vse zahteve glede varnosti konstrukcij žičniških naprav ter zahteve glede načina in varnosti obratovanja žičniških naprav.

Upravljavec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik mora pred začetkom delovanja smučišča pridobiti koncesijo in obratovalno dovoljenje.

Za gradnjo žičniških naprav mora investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti koncesijo. Koncesijo podelijo občina, več občin, mestna občina ali država - odvisno od lokacije in pomena.

Žičniške naprave za prevoz oseb se delijo na:

 • vzpenjače,
 • žičnice in
 • vlečnice.

Upravljavec žičniške naprave mora imenovati vodjo obratovanja in njegovega namestnika za vsako napravo posebej. Osebje, ki izvaja obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav, mora imeti strokovno izobrazbo, biti strokovno usposobljeno za delo ter izpolnjevati zdravstvene in psihofizične pogoje za varno obratovanje žičniških naprav. Dnevne preglede žičniških naprav izvajajo strojniki in se beležijo v dnevnik obratovanja.

Osebje za delo na posameznih žičniških napravah:

 •  Vlečnice:
  • vodja obratovanja vlečnice,
  • strojnik vlečnice,
  • voznik vlečnice.
 • Krožne žičnice:
  • vodja obratovanja krožne žičnice,
  • strojnik krožne žičnice,
  • voznik krožne žičnice.
 • Nihalne žičnice in vzpenjače:
  • vodja obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače,
  • strojnik nihalne žičnice in vzpenjače ter
 • izvajalec posebnih strokovnih del z vrvmi skrbi za strokovno-tehnične preglede žičniških naprav,
 • sprevodnik in strežnik žičniške naprave.

Število osebja mora biti tolikšno, da se lahko zagotovita varno obratovanje in vzdrževanje, kar je določeno v obratovalnem predpisu žičniške naprave.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 07. 07. 2016