Menza in druga oskrba z jedmi

Druga oskrba z jedmi vključuje pripravo in dostavo jedi na osnovi pogodbe z naročnikom, in sicer za določeno obdobje. Jedi so navadno pripravljene v centralni enoti ter dostavljene naročniku.

Sem spadajo:

  • priprava in dostava jedi pogodbenim naročnikom, npr.:
    • letalskim in drugim prevoznikom,
    • vrtcem, šolam, bolnišnicam ipd;
  • obratovanje menz (tovarniških, bolnišničnih, šolskih ipd.) na podlagi koncesije.

Za opravljanje gostinske dejavnosti se ne potrebuje začetno dovoljenje, ki preverja izpolnjevanje pogojev. Te pogoje preverja ustrezna inšpekcijska služba.

Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat in obratovati se mora v rednem obratovalnem času, ki mora biti potrjen s strani občine. Pri izvajanju gostinske dejavnosti se morajo upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Vloga je od 27. 9. 2018 na voljo na portalu e-VEM (SPOT).

Ta dejavnost je uvrščena na listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačen vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 27. 09. 2018