Gostišče

Dejavnost gostišča spada v kategorijo gostinske nastanitvene dejavnosti.

Za opravljanje dejavnosti ni potrebna predhodna odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, morajo pa biti izpolnjeni vsi pogoji, kar bodo nadzirali pristojni inšpekcijski organi.

Objekt, v katerem se izvaja gostinska dejavnost, mora biti ustrezno označen, imeti mora ustrezno uporabno dovoljenje, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati se mora v rednem obratovalnem času, ki ga mora potrditi občina. Pri izvajanju dejavnosti je treba upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov

za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno

izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih

izdelkov. Vloga je od 27. 9. 2018 na voljo na portalu e-VEM (SPOT).

Gostišče (gostilna z nastanitvijo, gostilna s sobami, gostilna s prenočišči, restavracija s prenočišči) je gostinski obrat, ki gostom nudi nastanitev in prehrano. Izbor jedi in urejenost obrata sta prilagojena domačemu in kraju značilnemu okolju.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2019