Prenočišče

Dejavnost prenočišča spada v kategorijo gostinske nastanitvene dejavnosti.

Za opravljanje dejavnosti ni potrebna predhodna odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, morajo pa biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih bodo nadzirali pristojni inšpekcijski organi.

Objekt, v katerem se izvaja gostinska dejavnost, mora biti ustrezno označen, imeti mora ustrezno uporabno dovoljenje, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati mora v rednem obratovalnem času, ki ga mora potrditi občina. Pri izvajanju gostinske dejavnosti se morajo upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov

za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno

izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih

izdelkov. Vloga je od 27. 9. 2018 na voljo na portalu e-VEM (SPOT).

Prenočišče je gostinski obrat, ki nudi nastanitev v sobi ali postelji (souporaba sobe).


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2019