Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic

Ta SKD-šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

 • Pred začetkom oddaje živila na trg se morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • peko sadnega kruha (kruha z dodatki sadjaipd.), trajnega peciva, kolačev z dodatki;
  • medičarstvo in lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice.
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Obrtni zakon

 • V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne usposobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja prepečenca in suhih pekarskih izdelkov;
  • proizvodnja trajnih slaščic in kolačev;
  • proizvodnja sladkega in slanega trajnega peciva, piškotov, krekerjev ipd;
  • proizvodnja oblatov in kornetov.
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spadajo:
 • proizvodnja prepečenca in suhih pekarskih izdelkov;
 • proizvodnja trajnih slaščic in kolačev;
 • proizvodnja sladkega in slanega trajnega peciva, piškotov, krekerjev ipd.;
 • proizvodnja oblatov in kornetov.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja skorij za pite in zavitke
 • Slaščičarska dela v tujih slaščičarnah
Vir: Statistični urad Republike Slovenije - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 09. 2018