Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot (91.040)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o ohranjanju narave

  Zaposleni, ki na področju varstva narave opravlja ali se pripravlja na strokovno delo, za katerega je potrebna srednja, višja ali visoka strokovna izobrazba, mora izpolnjevati pogoje, ki se preveri z opravljanjem izpita.

  Naravovarstveni nadzornik je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima pooblastilo po tem zakonu. Pooblastilo izdaja naravovarstvenim nadzornikom in prostovoljnim nadzornikom po opravljenem preizkusu minister.

  Preizkus znanja se izvede na podlagi predpisanega programa preverjanja strokovnega znanja, ki zajema poznavanje predpisov s področja ohranjanja narave in splošnega upravnega postopka v delu, ki se nanaša na izvajanje njihovih pooblastil.

  Velja za naslednje poklice:

  • Upravljavec zavarovanega območja,
  • Strokovni delavec varstva narave,
  • Okoljevarstveni nadzornik;
  Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter akvarijev
 • dejavnost narodnih parkov, naravnih rezervatov, tudi rezervatov za divjad ipd.
Sem spada tudi:
 • varstvo in urejanje kraških jam in drugih naravnih vrednot
Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2015