Dejavnost pozavarovanja

Zavarovalna dejavnost je sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju, razen obveznih socialnih zavarovanj.

Zavarovanja se glede na glavne nevarnosti, ki jih krijejo, razvrščajo v zavarovalne vrste. Zavarovanja, ki združujejo zavarovanja iz več zavarovalnih vrst, se razvrščajo v zavarovalne podskupine in zavarovalne skupine.

Pozavarovanje je dejavnost sprejemanja tveganj, ki jih odstopi zavarovalnica, zavarovalnica države članice ali zavarovalnica tretje države oziroma pozavarovalnica, pozavarovalnica države članice ali pozavarovalnica tretje države.

Zavarovalno dejavnost lahko opravljajo zavarovalnice, ki imajo ustrezno statusno obliko, so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, dovoljenje za člane uprave in imenovale pooblaščenega aktuarja.

Zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj lahko opravlja samo pozavarovalnica. Pozavarovalnica opravlja zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj v vseh zavarovalnih skupinah.

Z dejavnostjo zavarovanja sta povezani dejavnosti zavarovalnega posredovanja in zavarovalnega zastopanja.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 30. 01. 2019