Dejavnost zabaviščnih parkov (93.210)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

  Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • tematski parki
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

  Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Vlogo se lahko odda le elektronsko prek portala e-VEM (SPOT).

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dejavnost zabaviščnih in razvedrilnih parkov z različnimi atrakcijami, kot je vožnja z mehaničnimi sredstvi, vožnja s toboganom, vrtiljakom, zabaviščna strelišča, vlak smrti ipd.
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • storitve poletnega parka Krvavec;
 • obratovanje prostorov za piknike;
 • dejavnost pustolovskega parka;
 • igranje paintballa;

Vir: Statistični urad RS


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2018