Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega

Zavarovalna dejavnost - posli so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju, razen obveznih socialnih zavarovanj.

Zavarovanja se glede na glavne nevarnosti, ki jih krijejo, razvrščajo v zavarovalne vrste. Zavarovanja, ki združujejo zavarovanja iz več zavarovalnih vrst, se razvrščajo v zavarovalne podskupine in zavarovalne skupine.

Zavarovalno dejavnost lahko opravljajo zavarovalnice, ki imajo ustrezno statusno obliko, so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, dovoljenje za člane uprave in vzpostavi in uresničuje trden in zanesljiv sistem upravljanja.

Z dejavnostjo zavarovanja sta povezani dejavnosti zavarovalnega posredovanja in zavarovalnega zastopanja.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 30. 01. 2019