Distribucija (prodaja) fluoriranih toplogrednih plinov

Prodajalec fluoriranih toplogrednih plinov sme prodajati te pline samo pooblaščenim podjetjem, ki so vpisana v evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne ali protipožarne opreme ter serviserjem z ustreznim spričevalom za ostala področja. Ob nakupu morajo predložiti ustrezen dokaz. Prodajalci morajo voditi evidenco o kupcih.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 07. 10. 2019