Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave (10.390)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja živil, katerih glavna sestavina je sadje ali zelenjava, razen pripravljenih jedi, zamrznjenih ali v konzervah;
  • konzerviranje sadja, oreškov ali zelenjave: zamrzovanje, sušenje, pasteriziranje, vlaganje v olje, kis, slanico ipd.
  • proizvodnja sadnih ali zelenjavnih prehrambnih izdelkov;
  • proizvodnja kompotov, džemov, marmelad in želejev;
  • praženje oreškov;
  • proizvodnja namazov in drugih izdelkov iz oreškov;
  • proizvodnja hitro pokvarljivih sadnih ali zelenjavnih živil, kot so:
   • solat;
   • olupljeno ali narezano sadje in zelenjava;
   • tofu;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • predelava in konzerviranje sadja in zelenjave;
  • predelava zelišč; 
  • predelava gozdnih sadežev;
  • storitev predelava in konzerviranje sadja in zelenjave;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

 • Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in distribucije (trženja) živil registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

 

Sem spada:
 • proizvodnja živil, katerih glavna sestavina je sadje ali zelenjava, razen pripravljenih jedi, zamrznjenih ali v konzervah
 • konzerviranje sadja, oreškov ali zelenjave: zamrzovanje, sušenje, pasteriziranje, vlaganje v olje, kis, slanico ipd.
 • proizvodnja sadnih ali zelenjavnih prehrambnih izdelkov
 • proizvodnja kompotov, džemov, marmelad in želejev
 • praženje oreškov
 • proizvodnja namazov in drugih izdelkov iz oreškov
Sem spada tudi:
 • proizvodnja hitro pokvarljivih sadnih ali zelenjavnih živil, kot so:
  • solate
  • olupljeno ali narezano sadje in zelenjava
  • tofu
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 27. 03. 2019