Druga specializirana gradbena dela (43.990)

Vsebina je v prenovi.

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

 

Predpisi in pogoji:

 

 • Gradbeni zakon

 • Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva - rušenje objektov, mora za opravljanje te dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti
  • imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del.
  Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Zakon o varstvu okolja - Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest

 • Dela rekonstrukcije ali odstranitve objektov ali vzdrževalna dela lahko opravlja gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registriran za gradnjo objektov ali vzdrževanje naprav in ima za odstranjevanje azbesta okoljevarstveno dovoljenje. V primeru manjših del okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno.

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • specializirana gradbena dela, ki zahtevajo posebne veščine, mehanizacijo ali opremo:
   • postavljanje kovinskih konstrukcij,
   • razvlaževanje stavb,
   • čiščenje s paro, peskanje fasad in podobna dela za zunanjost stavb,
   • dela, ki zahtevajo posebno plezalsko spretnost in opremo: dela na izpostavljenih mestih, npr. na visokih objektih.
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

 

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • specializirana gradbena dela, ki zahtevajo posebne veščine, mehanizacijo ali opremo:
  • gradnja temeljev, tudi zabijanje pilotov
  • vrtanje in kopanje jaškov
  • postavljanje kovinskih konstrukcij
  • krivljenje jeklene armature
  • betoniranje
  • polaganje kamnitih, betonskih in opečnih izdelkov
  • postavljanje, razstavljanje delovnih odrov in ploščadi
  • postavljanje dimnikov in peči (industrijskih in drugih)
  • razvlaževanje stavb
  • hidroizolacijska dela
  • storitve z dvigali in drugo gradbeno mehanizacijo
  • čiščenje s paro, peskanje fasad in podobna dela za zunanjost stavb
  • dela, ki zahtevajo posebno plezalsko spretnost in opremo: dela na izpostavljenih mestih, npr. na visokih objektih

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Železokrivstvo v gradbeništvu;
 • Storitve razkladanja in demontaže gradbenih žerjavov z avtodvigalom;
 • Črpanje betona s črpalko za beton (43.990 Druga specializirana gradbena dela. V primeru, da je črpalka za beton posebni delovni stroj, ki ni namenjen prevažanju tovora in spada v gradbeno mehanizacijo z upravljavcem);
 • Popravilo gradbenega odra;
 • Postavitev/prestavitev droga (kandelabra) javne razsvetljave;
 • Zidanje peči in kaminov;
 • Diamantno rezanje in vrtanje armiranega betona;
 • Vgrajevanje puš za vtično opremo za športne igre. Vtične puše se betonirajo direktno v talno ploščo (npr. pri montaži golov za nogomet ali rokomet);
 • Montaža tribun na športnih igriščih ;
 • Montaža sejemskih stojnic;
 • Montaža prireditvenih odrov in šotorov;
 • Montaža igral na otroških igriščih (43.990 Druga specializirana gradbena dela - v primeru, da so za montažo igral potrebna tudi gradbena dela);
 • Natovarjanje kamnov z bagri;
 • Postavitev kolesarnice - montaža že prej izdelanih kovinskih montažnih konstrukcijskih elementov;
 • Izgradnja temeljev za stavbo;
 • Izgradnja betonskih škarp;
 • Obzidava notranjosti rotacijske peči za klinker;
 • Montaža tende, prostostoječe ali pritrjene na objekt;
 • Montaža in demontaža elementov novoletne krasitve, svetlobnih okrasnih verig, lučk na stavbe ipd.;
 • Postavitev novoletne jelke;
 • Izdelava armature iz betonskega jekla;
 • Dajanje fasadnega odra v najem skupaj z upravljavci; s postavitvijo in demontažo;
 • Hidroizolacija streh;
 • Postavljanje dimnikov, tudi montaža dimnikov, povrtavanje dimnikov in vstavljanje tuljav v dimnike;
 • Podaljšanje reklamnega kozolca  za postavitev reklamnega panoja (Izdelava reklamnih lesenih kozolcev spada v 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo; kar velja tudi v primeru, da kozolec izdeluje in postavlja isti poslovni subjekt. Za storitev montaže brez izdelave reklamnega kozolca je ustrezna šifra 43.990);
 • Storitve strojnih gradbenih uslug z upravljavcem;
 • Dvig in stabiliziranje objekta - dokončanje utrjevanja temeljnih tal;
 • Peskanje fasad;
 • Vodno peskanje betona;
 • Montaža, demontaža ali popravilo hišic za vozičke (V primeru, da gre pri hišicah za vozičke za nadstešnice iz kovinske konstrukcije, se storitve montaže, demontaže in popravila le-teh uvrščajo v podrazred 43.990 Druga specializirana gradbena dela);
 • Postavljanje kovinskih pregradnih sten;
 • 43.990 Druga specializirana gradbena dela;
 • Priprava temeljev in postavitev vrtne hiške (Proizvodnja, izdelava vrtne hiške spada v podrazred 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo; priprava, izgradnja temeljev in montaža vrtne hiške pa v podrazred 43.990 Druga zaključna gradbena dela. Glavna dejavnost je tista, s katero je ustvarjene največ dodane vrednosti.);
 • Gradnja okrasnih fontan;
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 05. 11. 2019