Druge nastanitve za krajši čas (55.209)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Predpisi in pogoji:

    • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

    Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Vlogo se lahko odda le elektronsko prek portala e-VEM (SPOT).

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • obratovanje objektov s časovnim zakupom;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Dajanje mobilnih in počitniških hišic v najem za krajši čas;
  • Trženje prenočišč oz. sob za nastanitev v gradu (55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov (v primeru, da gre za kratkoročno nastanitev z dnevnim čiščenjem, postiljanjem, oskrbo s hrano in pijačo) ali 55.209  Druge nastanitve za krajši čas (minimalne dodatne storitve));
Vir: Statistični urad RS

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 01. 2019