Fotografska dejavnost (74.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o obrambi

 • Aerosnemanja za izdelavo kartografskih publikacij lahko opravljajo le pravne osebe, ki jih pooblasti vlada.
   Vir:Ministrstvo za obrambo
  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

   Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

   • komercialna in potrošniška fotografska produkcija:
    • izdelava fotografij za dokumente, šolo, poroke ipd.
    • fotografiranje v komercialne, založniške, modne, turistične namene
    • fotografiranje iz zraka
   • obdelava filmov:
    • razvijanje prinesenih filmov, izdelava in povečava kopij iz takih filmov
    • kaširanje in uokvirjanje fotografij
    • montiranje diapozitivov v okvirčke
    • kopiranje, retuširanje starih fotografij
   • dejavnost fotoreporterjev
   Sem spada tudi:
   • videosnemanje dogodkov, npr. porok, praznovanj ipd.
   • mikrofotografiranje in mikrofilmanje

   Zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti lahko obrtnik opravi prodajo določenega blaga na drobno.
   Obrtnik lahko proda blago, ki ga uporablja pri opravljanju storitev le osebam, katerim je bila storitev opravljena.

   Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  Sem spada:
  • komercialna in potrošniška fotografska produkcija:
   • izdelava fotografij za dokumente, šolo, poroke ipd.
   • fotografiranje v komercialne, založniške, modne, turistične namene
   • fotografiranje iz zraka
  • obdelava filmov:
   • razvijanje prinesenih filmov, izdelava in povečava kopij iz takih filmov
   • kaširanje in uokvirjanje fotografij
   • montiranje diapozitivov v okvirčke
   • kopiranje, retuširanje starih fotografij
  • dejavnost fotoreporterjev
  Sem spada tudi:
  • videosnemanje dogodkov, npr. porok, praznovanj ipd.
  • mikrofotografiranje in mikrofilmanje

  Vir: Statistični urad RS

  Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Prevajalci, novinari in fotoreporterji (Prevajalska dejavnost se razvršča v 74.300; dejavnost samostojnih novinarjev v 90.030; dejavnost fotoreporterjev pa v 74.200 );
  • Poklicni fotografi (Poklicni fotografi se uvrščajo v dejavnost 74.200 Fotografska dejavnost, tudi če se ukvarjajo z umetniško fotografijo.);

  Vir: Statistični urad RS


  Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 24. 03. 2015