Izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin

Diagnostične preiskave in druge teste semenskega materiala kmetijskih rastlin izvajajo laboratoriji na vzorcih, ki jih odvzamejo in v preiskavo (analizo) prinesejo:

  • dobavitelji semenskega materiala ali
  • pristojni inšpektor pri nadzoru dobavitelja ali
  • organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ali
  • oseba, ki je imenovana za opravljanje vzorčenj pod uradnim nadzorom.

Laboratorij zabeleži vsak prejet vzorec pod ustrezno identifikacijsko številko, ki omogoča sledljivost v postopku preskusa. Po opravljenem preskusu laboratorij posreduje naročniku poročilo, ki natančno podaja rezultate preskusa ali testa.

Za opravljanje nalog mora biti laboratorij ustrezno registriran in imenovan s strani pristojne inštitucije.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 26. 01. 2015