Reja kopitarjev

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje.

Reja kopitarjev zajema vzrejo in rejo domačih živali vrste konj, oslov in križancev med obema vrstama.

Za rejo kopitarjev sta zadolžena imetnik živali, ki je tudi lastnik, in pa tudi oskrbovalec, kateri je zadolžen za njihovo oskrbo.

Pred opravljanjem dejavnosti reje kopitarjev mora imetnik kopitarja registrirati kmetijsko gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

Imetnik kopitarja mora poskrbeti, da so vse njegove živali ustrezno označene - čipirane in vpisane v centralni register kopitarjev, ki ga vodi pristojni organ.

Imetnik kopitarja mora poskrbeti, da je kopitar pravilno identificiran in da kopitarja ves čas spremlja identifikacijski dokument (ID).


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 04. 01. 2017