Medkrajevni in drug cestni potniški promet (49.391)

Sem spadajo naslednje regulirane dejavnosti:

Sem spadajo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način:

  • drug cestni potniški promet:
    • medkrajevni javni linijski cestni prevoz,
    • medkrajevni posebni linijski cestni prevoz, čarterski, izletniški prevoz ipd.
    • prevoz potnikov na letališči,
  • dajanje avtobusov z voznikom v najem,
  • prevoz potnikov z vprežnimi vozili,
  • obratovanje šolskih in delavskih avtobusnih linij.

Ta dejavnost je uvrščena na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačni vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015