Obratovanje taksijev (49.320)

Vsebina o pogojih za opravljanje dejavnosti je še v pripravi. Za dodatne informacije se prosim obrnite na pristojno ministrstvo.

Sem spada tudi:

  •     dajanje avtomobilov z voznikom v najem


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 18. 05. 2016