Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (68.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o kmetijstvu in Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in, ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

 • apiturizem;
Vir: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dajanje lastnih ali zakupljenih nepremičnin v najem in upravljanje z njimi, npr.:
  • eno
  • nestanovanjskih stavb, tudi razstaviščnih prostorov
  • tržnih površin
  • zemljišč
 • dajanje stanovanj v najem za daljši čas, za mesečno ali letno najemnino
Sem spada tudi:
 • dajanje hlevov v najem
 • gradnja stavb za svoj račun z namenom dajanja nepremičnine v najem

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Najem dela strehe in stene, na kateri najemnik postavi anteno;
 • Dajanje lastnega prostora za piknik v najem;
 • Oddajanje poligona za paintball;
 • Dajanje skladiščnih hal v najem;
 • Najem prostorov za oddajanje sob;
 • Oddajanje telovadnice, večnamenskega prostora, zunanjega igrišča v najem za namen rekreacije;
 • Dajanje stolpa v najem za namestitev oddajnikov - poslovni subjekt ima v lasti stolp za namestitev oddajnikov;
 • Dajanje v najem dela zemljišča za postavitev reklamnega panoja;
 • Dejavnost turistične kmetije s sobami (Nudenje kratkotrajne nastanitve, običajno dnevne ali tedenske na kmetiji spada v SKD 55.202; dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem za daljši čas, običajno za mesec ali leto spada v podrazred 68.200);
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015