Opravljanje poljskih pregledov semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom

Opravljanje poljskih pregledov se opravlja samo v primeru uradno potrjenega semenskega materiala. Dejavnost se opravlja pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin. V Sloveniji to funkcijo opravlja Kmetijski inštitut Slovenije.

Opravljanje pregledov semenskega materiala kmetijskih rastlin opravljajo pregledniki, ki so imenovani za opravljanje pregledov semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2015