Pomorski tovorni promet (50.200)

Vsebina o pogojih za opravljanje dejavnosti je še v pripravi. Za dodatne informacije se prosim obrnite na pristojno ministrstvo.

Sem spada:

  • prevoz tovora po morju, na rednih ali izrednih linijah,
  • vlečenje in potiskanje tovornih ladij, tankerjev.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 19. 05. 2016