Popravila drugih naprav (33.190)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • popravila ribiških mrež;
  • popravila vrvi, ponjav;
  • popravila vreč za kemikalije;
  • popravila lesenih palet, bobnov, kolutov ipd.;
  • popravila igralnih avtomatov in drugih avtomatov na žetone;
  • restavriranje orgel in starinskih glasbil;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • popravila ribiških mrež
 • popravila vrvi, ponjav
 • popravila vreč za kemikalije
 • popravila lesenih palet, bobnov, kolutov ipd.
 • popravila igralnih avtomatov in drugih avtomatov na žetone
 • restavriranje orgel in starinskih glasbil
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2015