Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev (33.170)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil

  • Vzdrževanje vozil se opravlja v pooblaščenih delavnicah za vzdrževanje vozil. Delavnica pridobi pooblastilo pri Javni agenciji za železniški promet RS.

    Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • popravila in vzdrževanje tirnih vozil
  • popravila in vzdrževanje vprežnih vozil
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2015