Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov

Vsebina o pogojih za opravljanje dejavnosti je še v pripravi. Za dodatne informacije se prosim obrnite na pristojno ministrstvo.

Sem spada tudi:

  • dejavnost kmetijskih zadrug brez lastne proizvodnje


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 19. 05. 2016