Reja prašičev

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje.

Prašičereja je reja in oskrbovanje prašičev. Prašič je žival vrste Sus scrofa, katerekoli starosti, ki je namenjena za razmnoževanje ali pitanje. Svinja je samica prašiča, ki se je najmanj enkrat pasila.

Za prašičerejo sta zadolžena imetnik živali, ki je tudi njihov lastnik in oskrbovalec živali, ki jih oskrbuje.

Pred opravljanjem prašičereje mora imetnik prašičev registrirati gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), ki jo vodi pristojni organ.

Imetnik prašičev mora poskrbeti, da so vse njegove živali ustrezno označene in vpisane v register prašičev (CRPš). Imetnik je dolžan voditi tudi register prašičev na gospodarstvu.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 10. 04. 2015