Pridelovanje riža (01.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

Vir: Uprava RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • pridelovanje riža, tako naravnega kot gensko spremenjenega;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti 2008.pdf

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2019