Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov (23.490)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja keramičnih loncev, posod in drugih lončenih izdelkov za kmetijstvo in vrtnarstvo;
  • proizvodnja lončenih izdelkov za embaliranje in transport blaga;
  • proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja keramičnih loncev, posod in drugih lončenih izdelkov za kmetijstvo in vrtnarstvo;
 • proizvodnja lončenih izdelkov za embaliranje in transport blaga;
 • proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 31. 07. 2015