Proizvodnja mesa, razen perutninskega (10.110)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • zakol živali in predelava mesa;
  • storitev zakol živali;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

 • Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani  ali odobreni v skladu s Pravilnikom o registraciji in odobritvi obratov na področju živil.

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov, Pravilnik o razvrščanju prašičjih trupov

 • Zakol živine se opravlja v klavnicah, ki so dolžne zagotoviti ustrezne delovne in tehnične pogoje.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • obratovanje klavnic: klanje živine, prašičev, drobnice, zajcev idr. ter priprava in pakiranje mesa;
  • proizvodnja svežega, ohlajenega ali zamrznjenega mesa s kostmi;
  • proizvodnja svežega, ohlajenega ali zamrznjenega mesa v kosih;
  • predelava kitov na kopnem ali na za to specializiranih ladjah;
  • pridobivanje in priprava surovih kož, pridobljenih v klavnicah;
  • pridobivanje jedilnih maščob živalskega izvora, razen perutninskih;
  • predelava živalske drobovine in klavničnih odpadkov; proizvodnja kostne moke;
  • proizvodnja strojarske volne, žime;
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • obratovanje klavnic: klanje živine, prašičev, drobnice, zajcev idr. ter priprava in pakiranje mesa
 • proizvodnja svežega, ohlajenega ali zamrznjenega mesa s kostmi
 • proizvodnja svežega, ohlajenega ali zamrznjenega mesa v kosih
Sem spada tudi:
 • predelava kitov na kopnem ali na za to specializiranih ladjah
 • pridobivanje in priprava surovih kož, pridobljenih v klavnicah
 • pridobivanje jedilnih maščob živalskega izvora, razen perutninskih
 • predelava živalske drobovine in klavničnih odpadkov; proizvodnja kostne moke
 • proizvodnja strojarske volne, žime
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Predelava mesa polhov ;
 • Koline - storitev zakola prašičev, razkosanja mesa, proizvodnja krvavic, pečenic itd. (V primeru, da gre izključno za mesarska dela: 10.110; Če gre tudi za preprosta fizična dela, pomoč v gospodinjstvu, je primerna še šifra 96.090)
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2019