Proizvodnja mesnih izdelkov (10.130)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja sušenega, soljenega ali dimljenega mesa vseh vrst;
  • proizvodnja mesnih izdelkov:
   • klobas;
   • salam;
   • obarjenih klobas;
   • paštet;
   • klobas iz mešanega mesa;
   • žolce;
   • kuhane gnjati;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  •  zakol živali in predelavo mesa;
  •  storitev predelava mesa
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Uredba ES 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

 • Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o registraciji in odobritvi obratov na področju živil.

  Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja sušenega, soljenega ali dimljenega mesa vseh vrst
 • proizvodnja mesnih izdelkov:
  • klobas
  • salam
  • obarjenih klobas
  • paštet
  • klobas iz mešanega mesa
  • žolce
  • kuhanje gnjati
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Več informacij:


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2019