Proizvodnja olja in maščob (10.410)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja rafiniranih rastlinskih olj: oljčnega, sončničnega, sojinega ipd.
  • predelava rastlinskih olj: zračenje, kuhanje, dehidracija, hidrogenizacija idr.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnjo rastlinskega olja;
  • stiskanje kmetijskih pridelkov za olje;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora

 • Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil živalskega izvora.

  Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja surovih rastlinskih olj in maščob: oljčnega, sojinega, orehovega, arašidovega, palmovega, sončničnega olja, olja ogrščice, gorčičnega, lanenega olja, bučnega olja idr.
 • proizvodnja nerazmaščene moke ali zdroba iz oljnih semen in oljnih plodov
 • proizvodnja rafiniranih rastlinskih olj: oljčnega, sončničnega, sojinega ipd.
 • predelava rastlinskih olj: zračenje, kuhanje, dehidracija, hidrogenizacija idr.
Sem spada tudi:
 • proizvodnja nejedilnih živalskih olj in maščob
 • ekstrahiranje olja iz rib in morskih sesalcev
 • proizvodnja bombažnega lintersa, oljne pogače in drugih stranskih proizvodov pri proizvodnji olja
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2019