Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev (28.920)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja strojev in naprav za vrtanje, rezanje;
  • proizvodnja strojev in naprav za obdelavo mineralov s sejanjem, sortiranjem, separiranjem ipd.
  • proizvodnja mešalnikov za beton in malto;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja elevatorjev in transporterjev za delo pod zemljo;
 • proizvodnja strojev in naprav za vrtanje, rezanje, prebijanje predorov;
 • proizvodnja strojev in naprav za obdelavo mineralov s sejanjem, sortiranjem, separiranjem ipd.
 • proizvodnja mešalnikov za beton in malto;
 • proizvodnja strojev za zemeljska dela:
  • bagrov, buldožerjev, plugov, separatorjev, ravnalnikov, skreperjev, strojnih žlic, žličnih nakladalnikov ipd.
 • proizvodnja strojev za zabijanje pilotov in opornikov, strojev za nanašanje malte, betonskih in bitumenskih plasti ipd.
 • proizvodnja goseničarjev in traktorjev za rabo v rudarstvu;
 • proizvodnja plugov za buldožerje in žlic za nakladalnike;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015